Όροι Χρήσης, Πολιτική Απορρήτου και προστασία προσωπικών δεδομένων

Όροι Χρήσης, Πολιτική Απορρήτου και προστασία προσωπικών δεδομένων

Δήλωση περί απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων

H εμπορική και εξαγωγική εταιρία “ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ Α.Ε. Εμπόριο ειδών διατροφής” (στη συνέχεια «ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ») αναγνωρίζει ότι οι πληροφορίες που του παρέχονται είναι σημαντικές και εμπιστευτικές και δηλώνει ότι συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σας καλούμε να λάβετε γνώση της Δήλωσης περί Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «η Δήλωση») προκειμένου να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τύπο των πληροφοριών που συλλέγουμε για εσάς μέσω της παρούσας ιστοσελίδας και πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες που συλλέγουμε είτε διαδικτυακά είτε μέσω των επαγγελματικών υπηρεσιών μας, είτε μέσω της επικοινωνίας/συνεργασίας με κάθε τρίτο.

Ως απλός χρήστης, έχετε τη δυνατότητα να επισκέπτεστε το δικτυακό τόπο της «ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ» χωρίς να μας λέτε ποιος είστε και χωρίς να παρέχετε οποιαδήποτε προσωπικά σας στοιχεία. Άλλες φορές, μπορεί να μας χορηγείτε προσωπικά σας δεδομένα οικειοθελώς έτσι ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε πληροφόρηση ή/και συγκεκριμένες υπηρεσίες.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ενδεχομένως να μας παράσχετε κάποια προσωπικά στοιχεία σε διάφορες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, μπορεί να μας παράσχετε ορισμένα στοιχεία, όπως π.χ. το όνομα και την ταχυδρομική ή ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail), για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, προκειμένου να λάβετε γνώση των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουμε όπως και του τρόπου άμεσης επικοινωνίας μαζί μας για ενημέρωση, ζητήματα συνεργασιών, πληρωμών κτλ..

Σκοπός μας είναι να σας ενημερώσουμε πώς και εάν θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα στοιχεία, εφ’ όσον ρητά συναινέσετε προς τούτο. Κατά την περιήγησή σας, θα σας παρέχεται η δυνατότητα να δηλώσετε ότι δεν θέλετε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες ως βάση για περαιτέρω επικοινωνία μαζί σας πέραν της εκπλήρωσης των αιτημάτων σας. Στην περίπτωση αυτή, θα σεβαστούμε την επιθυμία σας.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Προσωπικές πληροφορίες, όπως όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο.

Δεδομένα για τις ανάγκες τιμολόγησης, όπως όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, που μας χορηγείτε εσείς για τις ανάγκες των εγγραφών και πληρωμών.

Στοιχεία Διαδικτυακής δραστηριότητας που προκύπτουν κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας, όπως διεύθυνση IP, λειτουργικό σύστημα.

Στοιχεία χρήσης του ιστοτόπου μας εκ μέρους σας

ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

-Ταυτοποίηση κατά την είσοδο στην ιστοσελίδα

Εάν έχετε δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό με προηγούμενη εγγραφή σας, θα επεξεργαστούμε τα στοιχεία σας κατά την είσοδό σας στο λογαριασμό.

-Χρήση για σκοπούς μάρκετινγκ

Τα στοιχεία που παρέχετε στην «ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ» μέσω του ιστοτόπου μας μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς μάρκετινγκ, αλλά μόνο εάν μας δώσετε ρητά τη συγκατάθεσή σας.

-Έλεγχος αναφορικά με οφειλές

Τα στοιχεία που μας έχετε χορηγήσει στο πλαίσιο της συναλλαγής μας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για τον έλεγχο της εκπλήρωσης των νόμιμων υποχρεώσεών σας έναντί μας.

-Διαχείριση αιτημάτων

Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας κατά τη διαχείριση αιτημάτων σας που σχετίζονται με την εξυπηρέτησή σας ή την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων σας.

-Ασφάλεια δικτύου

Η διεύθυνση IP από όπου προέρχεται η επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας μπορεί να καταγράφεται για λόγους ασφάλειας της τεχνολογίας της πληροφορίας και διάγνωσης των συστημάτων. Αυτά τα δεδομένα μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνται σε συγκεντρωτική μορφή προκειμένου να πραγματοποιηθεί ανάλυση των τάσεων και της απόδοσης του ιστότοπου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Δεν μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα με τρίτους που δεν είναι συνδεδεμένοι μαζί μας, εκτός αν κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο για τους νόμιμους επαγγελματικούς μας σκοπούς και τις επιχειρηματικές μας ανάγκες ή/και εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο.

Η ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ μπορεί επίσης να αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα προκειμένου να απαντήσει σε νόμιμα αιτήματα υπηρεσιών επιβολής του νόμου ή όταν αυτό απαιτείται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ή δικαστικές αποφάσεις.

Η  ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ δεν πωλεί προσωπικά δεδομένα σε οποιουσδήποτε τρίτους. Επίσης, η ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ δεν θα διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα που της παρέχετε σε οποιουσδήποτε τρίτους.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα και τις απαραίτητες διαδικασίες, ώστε να προστατεύονται τα στοιχεία σας καθ’ όσο χρόνο τα διατηρούμε.

Για όλο το χρονικό διάστημα στο οποίο κατέχουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, έχουμε ενσωματώσει τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε αυτά να προστατεύονται από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη ή αλλοίωση και καταστροφή. Ειδικότερα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):

  • Κρυπτογραφούμε και ανωνυμοποιούμε τα συλλεχθέντα δεδομένα.
  • Διαθέτουμε λειτουργία Ασφαλούς περιήγησης στο site μας.
  • Ελέγχουμε με φυσικά και ηλεκτρονικά μέτρα ασφαλείας (firewalls) τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων σας, όσο και την μετέπειτα αποθήκευσή τους από εμάς.
  • Όλες οι ανωτέρω ενέργειες γίνονται από συγκεκριμένους εξουσιοδοτημένους ειδικά υπαλλήλους μας ή/και τρίτους αρμόδιους προμηθευτές μας, οι οποίοι συμβατικά δεσμεύονται να τηρούν τις υποχρεώσεις που ο νόμος ορίζει σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας. Κατά τον τρόπο αυτόν, πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία έχουν μόνο άτομα (υπάλληλοι ή προμηθευτές μας) τα οποία είναι κατάλληλα ενημερωμένα ώστε να διασφαλίσουν το απόρρητο της συλλογής και επεξεργασίας τους, αλλά και συμβατικά υπέχουν αστικές και ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβάσεως.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Υπάρχει η πιθανότητα ανά διαστήματα να συμπληρώνουμε και επικαιροποιούμε τα στοιχεία που μας παρέχετε μέσω του ιστότοπου της ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ με πληροφορίες από άλλες πηγές, όπως π.χ. πληροφορίες που επιβεβαιώνουν τη διεύθυνσή σας ή άλλες διαθέσιμες πληροφορίες. Αυτό το κάνουμε για να διατηρούμε ακριβή τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει και να σας εξυπηρετούμε καλύτερα.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ διατηρεί τα δεδομένα σας μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι  απαραίτητα για τον σκοπό για τον οποίο τα έχουμε συλλέξει ή μέχρι να ζητηθεί η διαγραφή τους (εάν αυτό συμβεί νωρίτερα), με την ρητή εξαίρεση των περιπτώσεων που ο νόμος ή οι δεσμευτικές συμβάσεις ορίζουν διαφορετικά.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΑΝΑΚΤΗΣΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Έχετε το δικαίωμα, σε οποιοδήποτε χρόνο, επικοινωνώντας μαζί μας, να ζητήσετε χωρίς χρέωση και να σας δώσουμε πληροφορίες σχετικά με:

  • Τον τρόπο επεξεργασίας και τον τόπο και μορφή αποθήκευσης των δεδομένων σας
  • Το δικαίωμά σας να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας που έχουμε στην κατοχή μας.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε χωρίς χρέωση να τροποποιηθούν ορισμένα ή όλα από τα δεδομένα που έχουμε στην κατοχή μας, όπως και να διαγραφούν αυτά εντελώς.

Cookies

Συλλέγουμε τις πληροφορίες που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους μέσω της χρήσης διαφόρων τεχνολογιών, μία από τις οποίες είναι τα λεγόμενα “cookies”. Η ιστοσελίδα της ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ χρησιμοποιεί cookies ή άλλες τεχνολογίες με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή σας την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. Μπορείτε να ορίσετε στο browser σας να εμφανίζεται ερώτηση πριν τη λήψη ενός cookie, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να αποφασίζετε κάθε φορά αν θα το αποδεχθείτε. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε εντελώς τα cookies στο browser σας. Ωστόσο, εάν το κάνετε, η ιστοσελίδα μας μπορεί να μη λειτουργεί εύρυθμα.

Έλεγχος των Cookies από εσάς.

Έχετε τη δυνατότητα να ελέγχετε και να διαγράφετε τα cookies κατά τη θέλησή σας, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις ρυθμίσεις επισκεφθείτε τη σελίδα  aboutcookies.org., επισκεφτείτε τις σελίδες βοήθειας του προγράμματος περιήγησης ή της συσκευής σας. Πάντα μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας όπως επίσης μπορείτε να ρυθμίσετε όλους τους browsers που χρησιμοποιείτε για να εμποδίσετε την εγκατάστασή τους.

Ειδικά για την ιστοσελίδα της ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ, ανατρέξτε στο λήμμα «πολιτική cookies». Εκεί θα δείτε πώς μπορείτε εύκολα να αποδεχτείτε ή αρνηθείτε την χρήση των cookies επιλέγοντας  ένα από τα κάτωθι links: Αποδέχομαι τη χρήση cookies / Δεν επιθυμώ τη χρήση cookies.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Ενδέχεται να παρέχουμε δια μέσου συγκεκριμένων εταιριών διαδραστικές on-line διαφημίσεις, όπως π.χ. διαφημιστικά banners. Οι εταιρίες αυτές μπορεί να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες, με σκοπό να μας βοηθούν να κατανοούμε καλύτερα τις προσφορές, τις δραστηριότητες προώθησης και τα είδη των διαφημίσεων που έχουν τη μεγαλύτερη απήχηση στους πελάτες μας. Σε κάθε περίπτωση, σας δηλώνουμε ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται είναι αθροιστικές και κατά συνέπεια δεν μπορούν να συσχετιστούν με συγκεκριμένα πρόσωπα.

Πάντοτε όμως έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να εξαιρεθείτε (“opt-out”) από τη συλλογή των πληροφοριών αυτών.

ΠΑΙΔΙΑ

Η ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ αντιλαμβάνεται τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των παιδιών.

Ο παρόν ιστότοπος δεν απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 13 ετών.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οποτεδήποτε τροποποιείται ουσιωδώς η παρούσα δήλωση, θα υπάρχει σχετική ειδοποίηση στο home page (αρχική σελίδα) αυτού του site για διάστημα 30 ημερών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία επιθυμείτε σχετικά με όλα τα ανωτέρω, σας παρακαλούμε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Ασφαλείας της ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ κ. ……………………………… (τηλέφωνο:………………… e-mail: …………………)